Mobile

Ouderbegeleiding

In een gesprek met u als ouders/verzorgers bespreek ik mijn bevindingen en samen toetsen we deze aan het dagelijkse leven. Vervolgens kijken we wat het kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Waar nodig geef ik inzicht in het gedrag van het kind en bied ik handvatten in de opvoeding.
U kent uw kind het allerbeste en dat maakt u belangrijk in het hele proces.