Mobile

Werkwijze

 • Gedrag kind

  Wanneer je merkt dat er iets aan de hand is met je kind, wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit, dan kan speltherapie een manier zijn om erachter te komen wat er speelt.

 • Aanmelding

  Als ouder/verzorger kun je zelf contact met mij opnemen. Het kan ook zijn dat school of huisarts speltherapie adviseert.

 • Kennis​making

  Om te weten of u op de juiste plek en bij de juiste persoon bent voor uw hulpvraag nodig ik u uit in de spelkamer voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Hier bespreken we de reden van aanmelding en kunt u uw zorgen delen. Een goed contact en vertrouwen is belangrijk binnen speltherapie.

 • Spel​observatie

  Tijdens een spelobservatie zie ik hoe het kind speelt en bekijk of deze therapievorm bij het kind past. Het is ook van belang of er een klik is tussen het kind en mij.

 • Gesprek ouders

  Mijn bevindingen bespreek ik met de ouders/verzorgers. Soms is het voldoende om handvatten mee te geven. Als het kind meer nodig heeft, dan kan de speltherapie starten. Het is vooral belangrijk dat zowel het kind als de ouders mij vertrouwen.

 • Traject Speltherapie

  Kinderen vinden het fijn om structuur en ritme te hebben. Daarom is de therapie op een vaste dag, op hetzelfde tijdstip. Wanneer eenmaal het vertrouwen is opgebouwd, durft een kind in het spel te laten zien wat hem of haar het meeste bezighoudt. In dit gedeelte van het spel, wordt duidelijk welk thema speelt bij het kind. Langzaam komt het kind tot rust en gelooft steeds meer in het eigen handelen. Ook buiten de spelkamer. Wanneer het kind vaak genoeg heeft gespeeld en niet meer belemmerd wordt in zijn ontwikkeling, komt het einde van de therapie in zicht. De laatste sessie staat in het teken van afscheid.