Mobile

Wat is speltherapie?

Kinderen kunnen niet altijd goed onder woorden brengen wat met hen gebeurt of wat hen dwars zit. Al spelend laten zij zien wat hen bezighoudt. Spelen is voor kinderen een manier om dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen te verwerken. Het kind bepaalt in de spelkamer zelf hoe het spel wordt gespeeld. De speeltaal van het kind leer ik te begrijpen en ik reageer hier op. Zo worden problemen verhelderd of het zelfvertrouwen vergroot. Het bijzondere van speltherapie is dat kinderen hun verhaal vertellen. En ik vind het een voorrecht dat ze het aan mij willen laten zien.