Mobile

Voor wie is speltherapie?

Speltherapie is voor kinderen van 3 tot 21 jaar die geremd worden in hun ontwikkeling door sociale of emotionele problemen. Kinderen vertellen niet altijd zelf over hun problemen of zorgen. Aan het gedrag van uw kind merkt u dat uw kind zich niet prettig voelt. Kinderen kunnen veel zelf oplossen, maar soms lukt dat niet en kunnen zij en hun ouders wat hulp gebruiken.

Hoe kunnen de klachten zich uiten bij uw kind? U merkt dat uw kind:

 • drukker is of meer teruggetrokken dan normaal
 • slecht slaapt
 • onverklaarbare hoofdpijn of buikpijn heeft
 • vaak ruzie maakt
 • prikkelbaar of opstandig is
 • weer in bed plast
 • weinig zelfvertrouwen heeft
 • moeite heeft in de omgang met leeftijdgenootjes
 • in de knel zit omdat hij/zij het moeilijk vindt te accepteren dat hij/zij ‘anders’ is (bijv. lichamelijke of geestelijke beperking, chronische ziektes, etc.)

Speltherapie kan ook ingezet worden bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, zoals een echtscheiding, ziekte, verlies van een dierbaar persoon, bij mishandeling of getuige zijn daarvan of als het kind gepest wordt.
In het spel laat een kind zien wat dit met hem of haar doet. Als speltherapeut ben ik de objectieve waarnemer die vertaalt wat het kind dwarszit of bezighoudt.

Speltherapie, ook voor jongeren!?

Ook jongeren vanaf 12 jaar kunnen baat hebben bij speltherapie. Als een jongere niet echt meer wil spelen kan er ook gewerkt worden met “spelbeelden”. Met fantasiemateriaal wordt er door de jongere een beeld opgebouwd, een verhaal gevormd. De therapeut leidt, met vragen, de jongere vervolgens door het verhaal van zijn spelbeeld heen.

Een spelbeeld:

 • vertelt de jongere het eigen levensverhaal op verhullende wijze,
 • laat op een ander manier de werkelijkheid van de jongere zien, aan de jongere zelf
 • helpt ontdekken wat de jongere belangrijk vindt en hem kan helpen
 • is als een ”magische” zoektocht